CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Mọi vấn đề về sự cố dẫn đến việc hợp tác không thể tiếp tục được sẽ được Vufood thương thảo với Quý khách hàng để đưa ra chính sách tối ưu nhất cho cả hai bên. Tuy nhiên, Vufood luôn cam kết bảo vệ quyền lợi cao nhất của khách hàng.

Vufood có quyền ngưng hợp tác mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

•  Khách hàng sử dụng sản phẩm vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam

•  Khách hàng sử dụng sản phẩm cho các hành vi bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào

•  Khách hàng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống.

•  Khách hàng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.