CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Quý khách có thể thanh toán bằng những cách sau:

1. Thanh toán tiền mặt trực tiếp

Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi. Ngoài ra khách hàng sẽ không phải thanh toán bất kỳ một chi phí nào khác.

2. Chuyển khoản qua ngân hàng:

Khách hàng cũng có thể thanh toán tiền thông qua hình thức Chuyển khoản qua ngân hàng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với hình thức thanh toán này vì khi chuyển tiền ở ngân hàng, ngân hàng sẽ đưa cho bạn một giấy ủy nhiệm chi trong đó có số tiền và số tài khoản mà  bạn chuyển tiền tới, nên các bạn  không phải lo lắng mình chuyển tiền rồi mà Chúng tôi chưa nhận được, giấy ủy nhiệm chi đó chính là bằng chứng bạn đã chuyển tiền và ngân hàng mà bạn chuyên tiền có thể làm rõ điều đó cho bạn. Chúng tôi  luôn đăt chữ tín lên đầu và luôn cố gắng có những chất lượng dịch vụ tốt nhất với khách hàng.