CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Bằng cách sử dụng dịch vụ vận chuyển được hỗ trợ trên trang giao dịch Vufood, bạn đã thừa nhận và đồng ý với các yêu cầu, và/hoặc các Chính Sách, thực tiễn áp dụng nêu trong Chính Sách Vận Chuyển này. Vufood bảo lưu quyền sửa đổi Chính Sách Vận Chuyển này vào bất cứ lúc nào.

- Ngay sau khi xác nhận việc mua bán giữa hai bên, chúng tôi tiến hành giao hàng ngay cho khách hàng theo đúng như thỏa thuận về phương thức và thời gian giao nhận vận chuyển đã được Quý khách hàng thông qua.

- Trong mọi trường hợp bất khả kháng, Quý khách không phải chịu bất kì trách nhiệm  nào liên quan tới việc hàng hóa bị thay đổi, thất lạc, không đảm bảo về chất lượng và đủ số lượng trong quá trình vận chuyển hàng hoá tới địa điểm nhận hàng của Quý khách.